Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium

1028 Budapest, Hidegkúti út 167. - Tel.:06-1-274-75-49

Népi ének

A tanszak elsődleges célkitűzései a népdalok autentikus megszólaltatásának tanítása, az éneklés szeretetének terjesztése és a magyar népzenei tájegységek zenei anyagának megismertetése.A népi ének tanszakon tanuló diákok nem pusztán tárgyi ismeretket szereznek a népdalok műfaji sajátosságairól, hanem betekintést nyernek az éneklés művészetének mesterségébe.

Hol tanítjuk?

Budapesten lévő telephelyek:
Rem37, Székhely, Szent Angéla

Vidéki telephelyek:
Páty

Kik tanítják?

Bartolf Zsuzsanna