Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium

1028 Budapest, Hidegkúti út 167. - Tel.:06-1-274-75-49

Néptánc

Felhasználói képek / neptanc2_r.jpgA néptánc oktatás célja a tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúrájá-nak sokirányú fejlesztése, az egész-séges életmódra, ügyességre, maga-biztosságra nevelés. Kiemelt feladat a táncművészeti alapismeretek átadá-sa, a hogy a gyerekek nyitottá válja-nak a közösségi alkotó tevékenység és általában a művészetek iránt. A gyerekek megismerkedhetnek a ma-gyar néptánc kincshez szorosan kap-csolódó népdalokkal, népzenével is, valamint elsajátítanak a különböző tánctípusokhoz szorosan kapcsolódó alap-vető mozdulatelemeket és motívumokat.

Hol tanítjuk?

Tanfolyami keretek között:
Budapesten lévő-óvodák: (Községház, Kolozsvári)

Vidéken:Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola-Telki

Kik tanítják?

Tímár Mihály