Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium

1028 Budapest, Hidegkúti út 167. - Tel.:06-1-274-75-49

BEUGRÓ



beugró



BESZÁMOLÓ SIKERES PÁLYÁZATI PROGRAMRÓL:

BEUGRÓ- ZENEKARI VENDÉGSÉG

NTP-AMI-14-0128

A 30 órás tehetséggondozó program célja az volt, hogy fúvós és ütő tanszakos tanulóink a zenekar fogalmának megismerésétől, egyéni fejlesztés és közös gyakorlás segítségével egy másik zeneiskola rég óta működő zenekarába beülve első zenekari élményükhöz jussanak.

Az egyéni, kiscsoportos foglalkozások, koncertlátogatás,darabok betanulása, közös zenekari próba és a záró koncert olyan készségfejlesztést, ismeretszerzést és élményt biztosított, melyre a mi iskolánk jelenlegi keretei között nem lett volna lehetőség. A másik iskolával való együttműködés megalapozta a Kiss Zenedében megvalósítandó kamarazenélés és fúvószenekari hagyományok felelevenítését, a szaktanárok hosszú távú kooperációját.

- A foglalkozás-sorozatban résztvevő tanulókat 4 szaktanár egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében készítette fel a fúvószenekari munkára, a darabok minél önállóbb elsajátítására.

- A témanap keretében ("Első zenekarom") diákjaink tanár kísérővel ellátogattak az együttműködő zenekarhoz (Weiner Leó Fúvószenekar), a zenekari vezető segítségével megismerkedtek az ottani munkával, a zenekar ülésrendjével, felépítésével és elkezdték az integrálódást a zenekarba.

- A közös koncertlátogatás (MÜPA) alkalmával a diákok közelről láthatták, milyen magas szintű összehangoltságot és együttműködést jelent zenekarban részt venni,egyúttal ismeretterjesztő elméleti és gyakorlati foglalkozás résztvevői voltak.

- További egyéni foglalkozások és zenekari próbák folyamán valósult meg a felkészítés és tehetséggondozás.

- A programot záró bemutató koncert keretében diákjaink a társzenekar teljes értékű tagjaiként élték át első zenekari színpadi élményüket, a Weiner Leó Fúvószenekar hagyományos koncerthelyszínén, nagy létszámú közönség előtt.

A zenekari munka során fejlődött a tanulók figyelemmegosztása, intonációs készsége, hangszínük kitisztult, többet gyakoroltak otthon, de sokat fejlődött pl. levegővezetés, tempóváltás, ritmuskészség.

A zenekarban találkoztak olyan  hangszerekkel is, amit még nem láttak-hallottak közelről.-pl. mélyrezek, tuba. A választott darabok eltérő stílusa által műfaji tájékozottságuk is bővült, a nagyobbak is élvezték a modern stílust,  a klasszikustól eltérő zenei megoldásokat, új ritmusokat.

A résztvevők más hasonló művésznövendékkel is össze tudták hasonlítani magukat, példát láttak, hová lehet fejlődni a jövőben, és remélhetőleg az együttzenélés vágyát is elültettük bennük!

logók
 

A pályázati program fotódokumentációját itt tekinthetik meg:

http://kiss-zenede.hu/index.php?content=galeria&gid=730602

icon note


[ Vissza a hírarchívumhoz ]